Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 22 resultados de búsqueda
  1. Verner von Heidenstam Sverige: Svenska ”såsom ett erkännande av hans betydelse som målsmannen för ett nytt skede i vår vitterhet” 1917: Karl Gjellerup Danmark: Danska ”för hans mångsidigt rika och av höga ideal burna diktning” Henrik Pontoppidan Danmark: Danska ”för hans fullödiga framställningar av nutida danskt liv” 1918

  2. 6 de julio: Verner von Heidenstam, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1916 (f. 1940). 6 de julio: Justo Cuervo Arango, religioso dominico español, catedrático y publicista (f. 1921). Agosto. 1 de agosto: Pedro Núñez Granés ingeniero militar y urbanista español (f. 1944).

  3. Das burgähnliche Schloss Gripsholm am See Mälaren im schwedischen Mariefred in der Gemeinde Strängnäs wurde 1537 von Gustav I. Wasa erbaut – an der Stelle einer Burg aus dem Jahr 1380. Im Schloss ist heute die Staatliche Porträtsammlung mit einer der umfangreichsten Sammlungen von Porträtzeichnungen untergebracht.

  4. de.wikipedia.org › wiki › WernerWerner – Wikipedia

    Verner von Heidenstam (1859–1940), schwedischer Dichter und Nobelpreisträger; Verner Lička (* 1954), tschechischer Fußballspieler und -trainer; Verner Panton (1926–1998), dänischer Architekt und Designer; Verner Weckman (1882–1968), finnischer Ringer; Familienname

  5. Sully Prudhomme, pseudonimo di René François Armand Prudhomme (Parigi, 16 marzo 1839 – Châtenay-Malabry, 6 settembre 1907), è stato un poeta francese, il primo a ricevere il Premio Nobel per la letteratura nel 1901

  6. 1940: Verner von Heidenstam, escritor sueco, premio nobel de literatura en 1916 (n. 1859). 1942: Hector Guimard, arquitecto francés (n. 1867). 1947: Philipp Lenard, físico austriaco, premio nobel de física en 1905 (n. 1862). 1905: José María Álvarez de Sotomayor, poeta español (n. 1880).

  7. Där kunde han skriva om sina litterära hjältar, som Verner von Heidenstam och Selma Lagerlöf. Han ägnade också en volym åt August Strindberg , en författare han var betydligt mer negativ till. År 1980 publicerade han en kontroversiell studie över Olof Lagercrantz , en författarkollega Stolpe tyckte illa om och menade hade haft ett destruktivt inflytande på det svenska kulturlivet.