Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 28 resultados de búsqueda

  1. Johan van Oldenbarnevelt werd geboren op 14 september 1547 in of nabij Amersfoort en groeide op in een katholiek gezin. Zijn vader, Gerrit van Oudenbarnevelt, was veehandelaar en sekwester en kreeg vanwege zijn slechte reputatie de bijnaam "Gerretgen Sleght", wat zoiets betekende als eenvoudig of simpel.

  2. Johan van Oldenbarnevelt (Dutch pronunciation: [ˈjoːɦɑɱ vɑn ɔldə(m)ˈbɑrnəvɛlt]), Heer van Berkel en Rodenrijs (1600), Gunterstein (1611) and Bakkum (1613) (14 September 1547 – 13 May 1619) was a Dutch statesman and revolutionary who played an important role in the Dutch struggle for independence from the Spanish Empire.

  3. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales (en neerlandés: Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC, literalmente Compañía Unida de las Indias Orientales), también conocida como Compañía Holandesa de las Indias Orientales, se estableció el 20 de marzo del 1602, cuando los Estados Generales de los Países Bajos le concedieron un monopolio de 21 años para realizar actividades ...

  4. Johan van Oldenbarnevelt dan Staten Generaal: Ditutup: 31 Desember 1799: Kantor ... Vereenigde Oostindische Compagnie; disingkat VOC) didirikan pada 20 Maret 1602. ...

  5. Een concessie van Van Oldenbarnevelt richting Spanje was het stopzetten van de oprichting van de tegenhanger van de VOC in Amerika, de West-Indische Compagnie. Er werd door tegenstanders een heftige publiciteitscampagne gevoerd en ook Maurits probeerde Hollandse vroedschappen te overtuigen dat een wapenstilstand niet goed was voor het land.

  6. Johan van Oldenbarneveltet aggodalommal töltötte el az a helyzet, hogy a holland társaságok gyakran többet foglalkoztak az egymás közti versengéssel, mint a portugálokkal vagy az angolokkal. Mikor 1600-ban megalakult a Brit Kelet-indiai Társaság , arra ösztönözte Németalföld országgyűlését , hogy ennek a helyzetnek véget vessen.

  7. Johan van Oldenbarnevelt (1547–1619), statesman; Maurice of Nassau, Prince of Orange (1567–1625), general and stadtholder; Frederick Henry, Prince of Orange (1584–1647), general and stadtholder; Andries Bicker (1586–1652), regent of Amsterdam, statesman; Cornelis de Graeff (1599–1664), regent of Amsterdam, statesman