Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 16.100 resultados de búsqueda
  1. U vazduhu kiseonik ima maseni udeo od 23,16% [11], a po zapremini na njega otpada 20,95% [11]. Kao sastavni deo vode na njega otpada 88,8% [11], dok ga u morskoj vodi ima samo 86% [11], jer se u njoj nalaze rastvorene velike količine soli koje ne sadrže kiseonik (poput obične morske soli ).

  2. 26/02/2004 · Koncentracija kiseonika u akvarijumskoj vodi ne zavisi samo od toga koliko cemo rasprsivaca staviti u akvarijum i koliko ce bilja biti u akvarijumu. Najbitniji razlog vece ili manje koncentracije kiseonika u vodi je temperatura vode . Hladna voda ce se pre zasititi kiseonikom nego topla. Evo jedne tablice.

    • 13
  3. Kriva bilansa kiseonika u vodi Faktori koji uticu na prisustvo kiseonika u vodi • Kontaktna povrsina •Temperatura •D vandeobiu • Ciklus rasta biljaka • Sadrzaj zagadjivaca Uticaj nedostatka kiseonika • Prisustvo kiseonika u vodi neophodno je u svim vodama ( za potrebe zivog sveta, pri vodosnabdevanju).

  4. Kiseonik se nalazi u atmosferi i čini 20,95% zapremine vazduha. U Zemljinoj kori on je najrasprostranjeniji element. Čini čak 50% njene mase. U svemiru je treći po rasprostranjenosti, nakon vodonika i helijuma. U vidu jedinjenja ima ga u mnogim mineralima, a obavezan je sastojak živih bića.

  5. Puni naziv ovog standarda je: ASTM D888-18 Standardne metode ispitivanja rastvorenog kiseonika u vodi. Otopljeni kisik je neophodan za opstanak i rast mnogih vodenih organizama, uključujući i ribe. Koncentracija rastvorenog kiseonika je takođe povezana sa jetkanjem i fotosintetskom aktivnošću.

  6. • Uz prisustvo kiseonika u vodi, azot se od amonijaka bakteriološki razgrađuje na nitrate i nitrite – nitrifikacija. • Organski azot i amonijak nisu pogodni u vodi jer koriste kiseonik, a amonijak deluje korozivno. • Nitrati su u vodi otrovni za mlade životinje i decu. • Fosfor u vodu može dospeti ispiranjem fosfatnih