Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 43 resultados de búsqueda

  1. Maria wciąż pisała do niego, w nadziei, że zdoła zmienić nastawienie syna, jednak jej listy nie docierały, przechwytywane przez najemników Elżbiety. Maria wpadła w głęboką depresję i wydawało się jej, że nie ma już dla niej żadnej nadziei. W takich okolicznościach, w styczniu 1586 roku, trafił do niej pakiet listów.

  2. Marie Tudor est un drame romantique en prose, en trois actes (ou journées) de Victor Hugo, dont la première représentation eut lieu au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 6 novembre 1833. Hormis la reine et Simon Renard , l'ambassadeur de Charles Quint , les autres personnages principaux de la pièce sont inventés.

  3. it.wikipedia.org › wiki › Arturo_TudorArturo Tudor - Wikipedia

    Arturo Tudor (Winchester, 20 settembre 1486 – Ludlow, 2 aprile 1502) fu l'erede al trono d'Inghilterra con il titolo di principe di Galles e fratello maggiore del re Enrico VIII Indice 1 La nascita

  4. Maria I (regeerde 1553-1558), eerste dochter van Hendrik VIII; Elizabeth I (regeerde 1558-1603), tweede dochter van Hendrik VIII; Een zesde Tudor-vorst was Lady Jane Grey, een afstammeling van Hendrik VII die gedurende negen dagen in 1553 koningin van Engeland was. Het huis Tudor had zijn wortels in Wales en Frankrijk.

  5. W 1558 r. umarła Maria I Tudor.Zgodnie z porządkiem dziedziczenia Elżbieta objęła tron. W czasie jej pochodu ulicami stolicy była serdecznie witana przez zwykłych mieszkańców Londynu, którzy na jej cześć tworzyli przedstawienia i sztuki opiewające jej piękno i grację.