Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 1.650.000 resultados de búsqueda

 1. María Amelia de Braganza fue una princesa de Brasil, la única hija del matrimonio compuesto por Pedro I de Brasil y IV de Portugal y Amelia de Beauharnais. Nació en París debido a que su padre había abdicado al trono brasileño. Cuando apenas tenía un mes, Pedro se dirigió a Portugal para restaurar a su hija mayor, María, en el trono, que había sido usurpado por el hermano pequeño de este, Miguel. Pocos meses después de la victoria sobre Miguel, Pedro murió de tuberculosis ...

 2. Pela via paterna, Maria Amélia era membro do ramo brasileiro da Casa de Bragança, sendo neta do rei dom João VI e da infanta Carlota Joaquina da Espanha. Pelo lado materno, era neta do príncipe Eugênio de Beauharnais , enteado do imperador Napoleão Bonaparte , e da princesa Augusta da Baviera , filha mais velha do rei Maximiliano I José da Baviera .

  • Early Life
  • Later Years
  • Titles and Honors

  Birth

  Maria Amélia was born on 1 December 1831 in Paris and christened Maria Amélia Augusta Eugênia Josefina Luísa Teodolinda Elói Francisco Xavier de Paula Gabriela Rafaela Gonzaga.[A] She was the only daughter of Dom Pedro, the Duke of Braganza, and his second wife Amélie of Leuchtenberg. Through her father, Maria Amélia was a member of the Brazilian branch of the House of Braganza (Portuguese: Bragança), and was referred to by the honorific Dona (Lady) from birth. She was the granddaughter of th...

  Brazilian princess

  When Maria Amélia was only 20 days old, her father departed France to invade Portugal. For almost two years, she lived in Paris with her mother and half-sister Maria II. When news arrived that the Portuguese capital, Lisbon, had fallen to Pedro's forces, Amélie of Leuchtenberg left Paris with her infant daughter and stepdaughter for Portugal. They arrived in Lisbon on 22 September 1833 and disembarked the next day. Charles John Napier, a British naval officer who had fought alongside Pedro, w...

  Education and engagement

  With the purpose of refining her education, Maria Amélia moved with her mother in the middle 1840s to Munich, capital of Bavaria, where many of her relatives lived. A dedicated student, she was given classes that encompassed a broad array of subjects that included rhetoric, philosophy, history, geography, German literature, mathematics and physics. She learned to speak and write not only in Portuguese, but also in English, French and German. She became highly skilled in drawing, painting and...

  Death

  In February 1852, Maria Amélia contracted scarlet fever. As the months passed, she did not recover and developed a persistent cough, the onset of tuberculosis. On 26 August, the princess departed from the Janelas Verdes palace, where she lived, and traveled to the island of Madeira. The island's climate had a salutary reputation, as Maria Amélia noted: "the fevers disappear, they say, as if by magic!" Maria Amélia and her mother, who had accompanied her, disembarked on 31 August in Funchal, t...

  Legacy

  Emperor Pedro II had never met his younger sister in person, but had developed a strong relationship with her through her letters. He wrote in his journal seven years after her death: "I heard the mass for my sister [Maria] Amélia with whom I was so close and feel so sorry for never having met." Amélie visited her daughter's tomb every 4 February until her own death, and financed the construction of a hospital in Funchal called "Princesa D. Maria Amélia" in her daughter's honor; the hospital...

  Titles and styles

  1. 1 December 1831 – 4 February 1853: Her Highness The Princess Dona Maria Amélia of Brazil

  Honors

  Princess Maria Amélia was a recipient of the following Brazilian Orders: 1. Grand Cross of the Order of Pedro I. 2. Grand Cross of the Order of the Rose. She was a recipient of the following foreign honors: 1. Royal Order of Noble Ladies of Queen Maria Luisa. 2. Grand Cross of the Portuguese Order of the Immaculate Conception of Vila Viçosa. 3. Grand Cross of the Portuguese Order of Saint Isabel. 4. Insignia of the Austrian Order of the Starry Cross. 5. Insignia of the Bavarian Order of Saint...

 3. Maria Amélia Augusta Eugênia Josefina Luísa Teodolinda Heloísa Francisca Xavier de Paula Gabriela Rafaela Gonzaga, fue una princesa de Brasil, más conocida por ser considerada el gran amor...

  • 16 min
  • 51.7K
  • El mito de Lydia
  • Primeiros Anos
  • Enfermidade E Falecemento
  • Legado
  • Títulos E Distincións
  • Véxase tamén

  Nacemento

  María Amelia naceu en París o 1 de decembro de 1831,[1][2] e foi bautizada co nome de Maria Amélia Augusta Eugênia Josefina Luísa Teodolinda Elói Francisco Xavier de Paula Gabriela Rafaela Gonzaga.[a] Foi a única filla de Pedro, duque de Braganza, e da segunda muller deste Amelia de Leuchtenberg. Por vía paterna María Amelia era membro da rama brasileira da casa de Braganza, e recibiu o título honorífico de Dona dende o seu nacemento.[8] Era tamén neta do rei portugués Xoán VI.[9] A súa nai e...

  Princesa do Brasil

  Cando María Amelia cumpriu 20 días de idade o seu pai partiu de Francia para invadir Portugal. Durante uns dous anos viviu en París coa súa nai e a súa medio irmá María II.[15] Cando recibiron a nova da conquista da capital portuguesa Lisboa por parte do exército de Pedro, Amelia de Leuchtenberg deixou París coa súa filla e a súa fillastra e partiu cara a Portugal. Chegaron a Lisboa o 22 de setembro de 1833 e desembarcaron ó día seguinte.[16] Charles John Napier, un oficial da mariña británic...

  Educación e compromiso

  Co propósito de refinar a súa educación, María Amelia e a súa nai mudáronse a mediados dos anos 1840 a Múnic, capital de Baviera, onde vivían moitos dos seus parentes. Considerada como unha estudante dedicada, recibiu clases nun amplo conxunto de materias que incluían retórica, filosofía, historia, xeografía, literatura alemá, matemáticas e física.[24] Aprendeu a falar e escribir en portugués, inglés, francés e alemán,[25][24] e adquiriu gran destreza no debuxo, pintura e tocando o piano.[26]...

  En febreiro de 1852 María Amelia contraeu a escarlatina.[41][40] Pasaron varios meses sen que se recuperase da enfermidade, desenvolvendo unha tusigueira persistente, sinal do comezo da tuberculose.[42][43] O 26 de agosto a princesa marchou do palacio Janelas Verdes e trasladárona á illa de Madeira, xa que o clima desta illa tiña unha reputación de...

  O emperador Pedro II non chegou a coñecer á súa irmá pequena en persoa, mais desenvolveu unha forte relación con ela a través das súas cartas. Sete anos despois da morte de María Amelia, Pedro escribiu no seu diario: "Recibín a nova da misa pola miña irmá [María] Amelia que era moi achegada para min e sentinme mal por non ter chegado nunca a coñece...

  Dende o seu nacemento o 1 de decembro de 1831 ata o seu pasamento o 4 de febreiro de 1853, o seu tratamento é título oficial foi o de "A súa alteza a princesa Dona María Amelia do Brasil". Tiña distincións de dúas ordes brasileiras, a Gran Cruz da Orde de Pedro I e a Gran Cruz da Orde da Rosa.[71] Tamén recibiu varias distincións estranxeiras: A di...

  Bibliografía

  1. Almeida, Sylvia Lacerda Martins de (1973). Uma filha de D. Pedro I: Dona Maria Amélia (en portugués). São Paulo: Companhia Editora Nacional. OCLC 633948363. 2. Barman, Roderick J. (1999). Citizen Emperor: Pedro II and the Making of Brazil, 1825–1891 (en inglés). Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-3510-0. 3. Calmon, Pedro (1975). História de D. Pedro II (en portugués) 5. Río de Xaneiro: José Olympio. OCLC 3577729. 4. Haslip, Joan (1971). The Crown of Mexico: Maximilian and His Empre...

 4. Maria (given name) 1831 births 1853 deaths Dames of the Order of Saint Elizabeth Recipients of the Order of the Rose Order of Pedro I Recipients of the Order of the Immaculate Conception of Vila Viçosa Recipients of the Order of Saint Isabel Dames of the Order of the Starry Cross Maria Amélia (given name) Royalty of Brazil House of Braganza

 5. María Francisca nació en el Castillo d'Eu en Eu, Francia, hija de Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza, Príncipe de Gran Pará (1875-1940), y la condesa Isabel Dobrzensky de Dobrzenicz (1875-1951).