Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 12 resultados de búsqueda
  1. 25/06/2022 · Albert Moles, director general de FEDA . En aquest sentit recorda que FEDA és una empresa sanejada i garanteix que l'endeutament serà l'imprescindible i sense arribar ni de lluny al topall que marca la regla d'or. "L'endeutament actual és molt baix. Estem parlant d'un endeutament actual d'un 3-4% sobre fons propis i podríem pujar fins al 50%.

  2. 25/06/2022 · ¿Notaste el momento fuera de guión de Bruja Escarlata en Doctor Strange En El Multiverso De La Locura? Sigue atento para saber qué pasó en el set, y por qué Elizabeth Olsen d