Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hace 1 día · Wszystkie związki Romana Polańskiego. Część wolałby przemilczeć. 89-letni reżyser nie miał łatwego życia, wie, co to piekło wojny i utrata najbliższych. Mimo trudnych doświadczeń ...