Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 7 resultados de búsqueda
  1. Bachelor of Arts and Science(s) (BA&Sc, BASc, BAS, B.A.&Sc., B.A.Sc., or B.A.S.), sometimes also named Bachelor of Science and Arts (BSA), is an undergraduate bachelor's degree conferred by a small number of universities from countries including the United States, Canada, the United Kingdom, New Zealand, Australia, and France.

  2. Bachelor of Arts obvykle stojí v určitém kontrastu s titulem Bachelor of Science. Titul Bachelor of Arts bývá většinou udělován v oblasti humanitních věd a též v oblasti společenských věd , různé univerzity a vysoké školy ve světě však mají různé konvence, tradice a zvyklosti, udílen tak může být příp. i v odlišných oblastech vědy .

  3. Bachelor (baccalauréat universitaire), licence en France, délivré principalement par les universités. Bachelor, un diplôme d'établissement généralement délivré hors du système universitaire. Œuvres. The Bachelor, émission de téléréalité américaine diffusée depuis 2002 sur le réseau ABC,

  4. Bachelor of Letters (BLitt or LittB; Latin Baccalaureus Litterarum or Litterarum Baccalaureus) is a second undergraduate university degree in which students specialize in an area of study relevant to their own personal, professional, or academic development.