Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda
  1. Corfitz Ulfeldt's pillory, now in the National Museum of Denmark Their captivity was severe to brutal and they were released in September 1661 in the most degrading conditions.

  2. 08/01/2022 · Og 5. april vil Adam Bak, museumsinspektør ved Kongernes Jelling, holde foredraget ”Vikingerne og kongen der samlede Danmark og valgte kristendommen”. Mens dramaturg og fortæller Lisbeth Weitemeyer kl. 12.45 holder foredraget ”Ulvejagt - et fortættet drama om Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina”.