Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 32 resultados de búsqueda

  1. Leonora Christina, Countess Ulfeldt, born "Countess Leonora Christina Christiansdatter" til Slesvig og Holsten (8 July 1621 – 16 March 1698), was the daughter of King Christian IV of Denmark and wife of Steward of the Realm, traitor Count Corfitz Ulfeldt.

  2. Det verste for Frederik var kanskje at Corfitz Ulfeldt, som hadde flyktet til Sverige, satt som svensk representant ved forhandlingene. Kort tid etter brøt Karl Gustav freden og rykket frem mot København, som ble beleiret. Frederik III deltok aktivt i forsvaret.

  3. Inden hans landsforræderi var Corfitz Ulfeldt i et årti rigshofmester. Hofmester (senere også skrevet hovmester ) var en historisk titel for en højtstående hofembedsmand, der som regel bestyrede en kongelig persons husholdning.

  4. Den mest fremtrædende blev Corfitz Ulfeldt, der 1636 blev gift med Leonora Christina. Foruden at blive optaget i rigsrådet, blev Ulfeldt i 1637 Københavns statholder, kongens stedfortræder, eller "viceroi", vicekonge, som Leonora kaldte ham. Og i 1643 udnævntes Ulfeldt til rigshofmester, rigets højeste embede næst efter kongen selv.

  5. I de påfølgende årene mistet Hammershus sin betydning som festning. Den ble anvendt som statsfengsel for blant annet Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina Ulfeldt, som ble fengslet i 1660. Etter deres flukt fra Manteltårnet og påfølgende pågripelse ble de plassert i slottskapellet.

  6. 22/07/2022 · Ved de indledende møder om fred forud for fredsaftalen i Roskilde var danske Corfitz Ulfeldt svensk forhandlingsleder. Han havde i Christian 4.s regeringstid været en af kongens mest betroede mænd og landets øverste minister. Men efter kongens død i 1648 blev han anklaget for svindel og flygtede til Sverige, hvor han rådgav Karl 10.

  7. Efter Bornholms befrielse fra svenskerne i 1658, var Christian IV’s datter, Leonora Christina og hendes mand, Corfitz Ulfeldt, spærret inde på Hammershus i 1660-61 pga. landsforræderi, og en dramatisk flugt ned ad mure og klipper mislykkedes.