Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 4 resultados de búsqueda
  1. I 1500-tallet blev den lutherske reformation bragt til Danmark, og derved begyndte en ny periode i landets litteratur. Betydelige forfattere fra denne tid omfattede humanisten Christiern Pedersen (ca 1480-1554), som oversatte Det nye testamente til dansk, og humanisten Poul Helgesen (1485-1534), som heftigt modsatte sig reformationen.

  2. 22/11/2021 · Det svarer jo til at udskyde serien om Leonora Christina Ulfeldt, fordi man frygter, at en advokatundersøgelse vil vise, at der var forsøg på landsforræderi.« En farlig vej at gå Det er ikke første gang, at en film eller serie udskydes, fordi man frygter, at den vil blive koblet til en virkelig hændelse.

  3. Auf dieser Seite werden Abschnitte automatisch archiviert, deren jüngster Beitrag mehr als 7 Tage zurückliegt und die mindestens 0 signierte Beiträge enthalten.

  4. History. A scheme where web server serves a default file on per-subdirectory basis has been supported as early as NCSA HTTPd 0.3beta (22 April 1993), which defaults to serve index.html file in the directory.