Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 28 resultados de búsqueda
  1. Leonora Christina, Countess Ulfeldt, born "Countess Leonora Christina Christiansdatter" til Slesvig og Holsten (8 July 1621 – 16 March 1698), was the daughter of King Christian IV of Denmark and wife of Steward of the Realm, traitor Count Corfitz Ulfeldt.

  2. I de påfølgende årene mistet Hammershus sin betydning som festning. Den ble anvendt som statsfengsel for blant annet Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina Ulfeldt, som ble fengslet i 1660. Etter deres flukt fra Manteltårnet og påfølgende pågripelse ble de plassert i slottskapellet.

  3. Den mest fremtrædende blev Corfitz Ulfeldt, der 1636 blev gift med Leonora Christina. Foruden at blive optaget i rigsrådet, blev Ulfeldt i 1637 Københavns statholder, kongens stedfortræder, eller "viceroi", vicekonge, som Leonora kaldte ham. Og i 1643 udnævntes Ulfeldt til rigshofmester, rigets højeste embede næst efter kongen selv.

  4. Leonora ChristinaHammershus Efter Bornholms befrielse fra svenskerne i 1658, var Christian IV’s datter, Leonora Christina og hendes mand, Corfitz Ulfeldt, spærret inde på Hammershus i 1660-61 pga. landsforræderi, og en dramatisk flugt ned ad mure og klipper mislykkedes.

  5. Queen Sophie Amalie was from the start of her husband's reign famously involved in the power struggle between the crown and the high nobility, symbolized by the so-called Svogerpartiet ('Son's-in-law Party'), composed by six noblemen married to daughters of her father-in-law from his second morganatic marriage with Kirsten Munk, among which Corfitz Ulfeldt, married to Leonora Christina Ulfeldt ...

  6. 28/04/2022 · Med udgangspunkt i Leonora Christinas selvbiografiske roman, "Jammers Minde", fortæller Aarhus Teater med Nanna Bøttcher (billedet) som Leonora Christina og Kjartan Hansen som Corfitz Ulfeldt i spidsen den spektakulære kærlighedshistorie, der fik fatale følger. Foto: Emilia Therese

  7. Jahrhundert im „Leidensgedächtnis“ der dänischen Leonora Christina Ulfeldt, doch wird sie im modernen Roman erst durch Jane Austen und Gustave Flaubert bis zum Naturalismus hin zu einem geläufigen Stilmittel, das dann bei Arthur Schnitzler und James Joyce durch die Technik des Bewusstseinsstroms abgelöst wird.