Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 39 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: AD 1187 wikipedia
 1. hace 4 días · On July 4, 1187, the army of the kingdom was utterly destroyed at the Battle of Hattin. Raymond of Tripoli, Balian of Ibelin, and Reginald of Sidon escaped, but Raynald was executed by Saladin and Guy was imprisoned in Damascus.

 2. en.wikipedia.org › wiki › DundalkDundalk - Wikipedia

  hace 4 días · Dundalk ( / dʌnˈdɔː ( l) k / dun-DAW (L)K; Irish: Dún Dealgan [ˌd̪ˠuːn̪ˠ ˈdʲalˠɡənˠ], meaning "the fort of Dealgan", a Fir Bolg Chieftain) is the county town (the administrative centre) of County Louth, Ireland. The town is on the Castletown River, which flows into Dundalk Bay on the east coast of Ireland.

  • +353(0)42
  • Leinster
 3. hace 3 días · Zachodnie drzwi zostały zamurowane w 1187 z rozkazu Saladyna. Osobliwością, która dobrze obrazuje powagę, z jaką strony odnoszą się do najdrobniejszych szczegółów sytuacji sprzed firmanów, a zarazem dokumentuje poziom groteski, jaki towarzyszy relacjom między wspólnotami chrześcijańskimi w Ziemi Świętej, jest drewniana drabina, która stoi na gzymsie , oparta o prawe okno ...

 4. ja.wikipedia.org › wiki › 12世紀12世紀 - Wikipedia

  hace 3 días · 1187年 クレッソン泉の戦い、ヒッティーンの戦い。 アイユーブ朝のサラーフッディーンがエルサレム王国の十字軍を壊滅させる。 エルサレム国王ギー・ド・リュジニャンは捕縛され、エルサレム市街はアイユーブ朝に降伏する。

  • Etymologia
  • Ustrój Polityczny
  • Ludność
  • Gospodarka
  • Siły Zbrojne
  • Kultura I Sztuka
  • Religia
  • Zobacz też
  • Linki zewnętrzne

  Staroegipska nazwa kraju oznacza „Czarny Ląd” i odnosi się do żyznych gruntów wzdłuż Nilu, będących przeciwieństwem sąsiadującej z nimi pustyni, „Czerwonego Lądu”. Arabskie słowo Miṣr, obecna oficjalna nazwa kraju, ma pochodzenie semickie. Według pierwotnego asyryjskiego rodzaju pisma słowa Misir / Musur są spokrewnione z hebrajskim słowem מִצְרַיִם (Mitzráyim) oznaczającym kraj lub państwo. Początkowe wąskie znaczenie tego słowa, rozumiane jako Egipt Dolny(Dolny Kraj), zostało rozszerzone na cały kraj (Górny i Dolny Egipt). Nazwy europejskie Egypt, Ägypten, Égypte, Egitto itd. pochodzą z łacińskiego słowa Aegyptus i pierwotnie ze starogreckiego słowa Αίγυπτος (Aigyptos). Koptowie utrzymują, że są bezpośrednimi potomkami staroegipskiego społeczeństwa z czasów faraonów. Od ich imienia powstało greckie słowo aigyptos, które np. w języku niemieckim przekształciło się w słowo Ägypten. Według innych teorii słowo Aigyptos stanowi kontaminację egipskiego wyrażenia ḥwt-k3-ptḥ, co oznacza „S...

  Osobny artykuł: Ustrój polityczny Egiptu.
  Ustrój polityczny: republika semiprezydencka
  Główne partie polityczne: Partia Wolnych Egipcjan, Al-Wafd, Republikańska Partia Ludowa, Al-Nour
  Parlament: Izba Reprezentantów składa się z 450 deputowanych wybieranych co 5 lat
  Konstytucjaz 18 stycznia 2014
  System prawny: oparty na prawie anglosaskim, prawie islamskim i kodeksie napoleońskim; sądowniczy organ rewizyjny – Sąd Najwyższy i Rada Stanu (nadzoruje słuszność decyzji administracyjnych); Egipt...

  Ludność Egiptu jest niemal wyłącznie arabskojęzyczna. Około 90% populacji stanowią muzułmanie, głównie sunnici. Oprócz nich w Egipcie żyje ok. 8 mln (ok. 10%) chrześcijan, głównie Koptów, czyli wiernych wyznania dominującego w Egipcie przed podbojami arabskimi. Ich cechą charakterystyczną jest wytatuowany – zazwyczaj na ręce – krzyż. Za założyciela wspólnoty uważa się św. Marka Ewangelistę. Mimo posługiwania się obecnie językiem arabskim część z nich nie uważa się za Arabów. Na obszarze Pustyni Zachodniej występują plemiona Berberów, w dolinie górnego Nilu pojedyncze osady ludności negroidalnej. W miastach zamieszkuje około 47% ludności. Przyrost naturalny w 2005 wyniósł 1,78%. Mężczyźni żyją przeciętnie 68 lat, a kobiety 74 lata (2005). Egipt jest najludniejszym krajem arabskim i trzecim pod względem liczby mieszkańców państwem Afryki. Średnia gęstość zaludnienia jest niewielka, a rozmieszczenie ludności bardzo nierównomierne. Większość kraju jest niemal bezludna, a gęstość zaludni...

  Rolnictwo

  Współczesne rolnictwoegipskie nie jest w stanie zaspokoić wewnętrznych potrzeb kraju. Sektor rolniczy i przemysł przetwórstwa spożywczego są jednymi z lepiej rozwijających się gałęzi gospodarki w tym kraju. W egipskim klimacie możliwe są nawet trzy zbiory plonów w ciągu roku. Najwięcej gruntów zajmuje uprawa bawełny – głównego produktu eksportowego. Z roślin spożywczych najważniejsze są: ryż, kukurydza, pszenica i sorgo dwubarwne, z którego otrzymuje się kaszę i mąkę. Uprawia się również trzc...

  Przemysł

  Dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny – szczególnie produkcja nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyków – a także przemysł włókienniczy i odzieżowy, dający obecnie ok. 1/4 wartości ogólnej produkcji przemysłowej. Z bogactw mineralnych Egiptu największe znaczenie mają ropa naftowa i fosforyty. Ropa naftowa pochodzi ze złóż na zachodzie półwyspu Synaj oraz z nowych pokładów w szelfie Zatoki Sueskiej, wzdłuż wybrzeża śródziemnomorskiego, a także z obszaru Pustyni Zachodniej, p...

  Turystyka

  1. Osobny artykuł: Riwiera Morza Czerwonego. 1. Osobny artykuł: Turystyka w Egipcie. Turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu Egiptu i stanowi ok. 10% PKB. W roku 2010 przybyło do Egiptu ponad 14,8 mln turystów (ok. 12,7 miliardów dolarów przychodów). Egipt najczęściej odwiedzali turyści z Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji i Polski (rocznie ok. 600 tysięcy). Szczególnie stare egipskie zabytki są magnesem przyciągającym zagranicznych gości. Obok Gizy i Kairu turyści chęt...

  Wojska egipskie liczą 450 tys. żołnierzy zawodowych oraz 480 tys. rezerwistów. Rodzajami wojsk egipskich są: wojska lądowe, marynarka wojenna oraz siły powietrzne. Według rankingu Global Firepower (2021) egipskie siły zbrojne stanowią 13. siłę militarną na świecie, z rocznym budżetem na cele obronne w wysokości 10 mld dolarów (USD). 1. Z tym tematem związana jest kategoria: Wojsko egipskie.

  Nadżib Mahfuz – laureat literackiej Nagrody Noblaz roku 1988
  Muhammad el-Baradei – laureat pokojowej Nagrody Noblaz roku 2005
  Osobne artykuły: Religia w Egipcie i Religia starożytnego Egiptu.
  Zobacz więcej w artykule Prawa człowieka w Egipcie, w sekcji Wolność religijna.
 5. hace 4 días · 衆議院小選挙区制選挙区一覧(しゅうぎいんしょうせんきょくせいせんきょくいちらん)では、公職選挙法によって定められた、日本国の衆議院議員総選挙における小選挙区制選挙区(俗に「小選挙区」)の全ての区割りを示す。

 6. tr.wikipedia.org › wiki › İsrailİsrail - Vikipedi

  hace 3 días · İsrail, Orta Doğu’da Doğu Akdeniz kıyısındadır. Batısında Akdeniz, kuzeyinde Lübnan ve Suriye, doğusunda Ürdün, güneybatısında Sina Yarımadası ve Gazze vardır. Ülkenin güney bölgesi, Necef Çölü 'nden meydana gelir. Kuzeydoğu kesimi ise Şeria Hendeğine açılır. Güneydoğuda dik yükseltiler vardır. Lut Gölü bu ...

 1. Anuncios
  relacionados con: AD 1187 wikipedia