Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 12 resultados de búsqueda

  1. Dette er en liste over verdens lengste broer over 2 km.. «Spenn» refererer til broens lengste spenn uten bakkekontakt. Sju av de ti lengste broene finnes i Kina.

  2. På Den iberiske halvøy begynte en langsom gjenerobring av de muslimske territoriene. En konsekvens av dette var at den latinske verden fikk tilgang til den klassiske litteraturen. Ved å oversette denne kom man til å gjenoppdage Aristoteles. Samtidig minket farene med handelen og en stadig økonomisk vekst skjedde som følge av dette.