Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 13.200 resultados de búsqueda
 1. Anuncio
  relacionado con: Gürcü Hatun
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Hatun's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Hatun's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 1. Gürcü Hatun naquit sous le nom chrétien de Tamar. Elle était la fille de la reine géorgienne Rousoudan Ire et de son époux Mughis ad-Dîn Ghias ad-din, fils de Muhammad Muhi-ad-Dîn Tugrul Chah, émir d’ Erzurum, un fils de Kılıç Arslan II, sultan Seldjoukide de Roums, qui s'était converti au christianisme orthodoxe pour son mariage.

  • Écrivaine
  • Vers 1286
 2. Gürcü Hatun (fl. 1237–1286), princesa real de Georgia, esposa del sultán Kaykhusraw II. Malhun Hatun (fallecido en 1323), esposa del sultán Osman I. Gülçiçek Hatun (fl. Siglo XIV), esposa del sultán Murad I. Devlet Hatun (fallecido en 1411), esposa del sultán Bayezid I.

 3. 18/11/2020 · Gürcü Melik Hatun’un muhtemelen yaşadığı yer olan Kayseri’deki Gürcü Mahallesi, onun ölümünden 177 yıl sonra, 1500 yılında 33 haneden ibaret bir yerleşmeydi. 1834 yılında ise mahallede sadece 3 hane Gürcü kalmıştı ve nüfusun çoğunluğu Rumlar ile Ermenilerden oluşuyordu.

 4. Gürcü Hatun (în georgiană გურჯი-ხათუნი, Gurji-xatuni; n. 1227, Regatul Georgiei – d. 1286) a fost o prințesă regală georgiană din dinastia Bagrationi și regină consoartă a Sultanatului de Rum, fiind soția favorită a sultanului Kaykhusraw II, cu care s-a căsătorit după moartea lui Muhammad al II-lea de Khwarazm în 1237.

 5. tr.wikipedia.org › wiki › Gürcü_HatunGürcü Hatun - Vikipedi

  Gürcü Hatun’un, Gıyaseddin Keyhüsrev ile evliliğinden oğlu II. Alâeddin Keykubad dünyaya geldi. 1243 yılında Selçuklu ordusunun Kösedağ Savaşı’nda yenilgiye uğramasından üzerine Gürcü Hatun, II.

 6. en.wikipedia.org › wiki › Gürcü_HatunGurju Khatun - Wikipedia

  Gurju Khatun (Georgian: გურჯი-ხათუნი, Gurji-xatuni) (fl. 1237-1286) was a Georgian royal princess from Bagrationi dynasty and Queen consort of Sultanate of Rum being favorite wife of sultan Kaykhusraw II, whom she married after the death of Muhammad II of Khwarazm in 1237.

 7. 02/06/2018 · Aynı şekilde Sultan Veled Hazretleri de, Kayseri’de bulunan Mevlevî dostlarını öven bir şiirinde: “O, yüce sultan Gürcü Hâtun, Rum ve Horasan ülkelerinin övüncüdür” şeklinde bahsetmektedir. Sultan Veled Hazretlerinin bu şiirinden Gürcü Hatun’un uzun bir süre Kayseri’de kaldığı da anlaşılmaktadır.

 1. Anuncio
  relacionado con: Gürcü Hatun
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Hatun's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Hatun's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!