Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. 22 de may. de 2024 · Józef Chłopicki (1771–1854) dyktator 5 grudnia 1830: 17 stycznia 1831 43 dni 2. Jan Krukowiecki (1772–1850) 17 sierpnia 1831: 7 września 1831 21 dni 3. Bonawentura Niemojowski (1787–1835) 8 września 1831: 23 września 1831: 17 dni – Jan Nepomucen Umiński (1778–1851) 23 września 1831 23 września 1831 kilka godzin ...

  2. 11 de may. de 2024 · Ostatecznie 3 grudnia 1830 r. gen. Józef Chłopicki objął funkcję wodza naczelnego powstania, a dwa dni później ogłosił się dyktatorem.Powstanie listopadowe poparł polski rząd, Sejm, generalicja i niemal cały ówczesny naród. Główny trzon sił zbrojnych stanowili chłopi. Ich poświęcenie jednak zmarnowano.

  3. 14 de may. de 2024 · Ignacy Marceli Kruszewski (Lusławice, 6 January 1799 - 25 December 1879, Gogołów, near Jasło) was a Polish military leader. Kruszewski participated as a colonel in the November 1830 Uprising as aide-de-camp to General Józef Grzegorz Chłopicki and General Jan Zygmunt Skrzynecki.

  4. 10 de may. de 2024 · W Kiejdanach sformowano rząd dla Litwy i Żmudzi, na czele którego stanął hr. Józef Tyszkiewicz. Chłapowski starał się zachęcić Giełguda do podjęcia jak najszybszej operacji mającej na celu zdobycie Wilna.

  5. 14 de may. de 2024 · Wówczas lokal miał odwiedzać sam Julian Ursyn Niemcewicz, a także Józef Chłopicki. Przeznaczenie obiektu na przestrzeni kolejnych lat nie zmieniało się znacznie. Na przedwojennych zdjęciach...

  6. Hace 3 días · Józef Chłopicki; Jan Zygmunt Skrzynecki; Michał Gedeon Radziwiłł; Maciej Rybiński; Emilia Plater; Battles during the November Uprising; Defeat: 1846: Kraków uprising [failed verification] Poles Austrian Empire Russian Empire. Jan Tyssowski; Chochołowian uprising; Battle of Gdów; Defeat. Rabacja Galicyjska; 1863– 1864

  7. 30 de abr. de 2024 · Prof. Stefan Chłopicki – Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, Dr hab. Bogdan Damski - Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Prof. Józef Dulak – Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Prof. Jacek Dziarmaga - Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science,