Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hace 1 día · Józef Chłopicki (1771–1854) (dictator) 5 December 1830: 17 January 1831 2 General Jan Stefan Krukowiecki (1772–1850) 17 August 1831: 7 September 1831 3

  2. 10 de may. de 2024 · Władze powstania, czyli dyktator gen. Józef Chłopicki i Rada Administracyjna, początkowo nie zamierzały rozszerzać ruchu powstańczego na ziemie zabrane. Dopiero w styczniu 1831 r. wysłano z Warszawy jako emisariusza pochodzącego z Litwy Jakuba Grotkowskiego (uczestnika wojen napoleońskich) z zadaniem porozumienia się z ...

  3. 10 de may. de 2024 · Jakub Jozef Orlinski, Polish countertenor known for his angelic voice and tasteful interpretations of Baroque pieces. His penchant for break dancing, his active social media presence, and his classically good looks amused the opera world and attracted the attention of a younger audience.

  4. 14 de may. de 2024 · Wówczas lokal miał odwiedzać sam Julian Ursyn Niemcewicz, a także Józef Chłopicki. Przeznaczenie obiektu na przestrzeni kolejnych lat nie zmieniało się znacznie. Na przedwojennych zdjęciach...

  5. 9 de may. de 2024 · Józef Piłsudski (born December 5, 1867, Żułów, Poland, Russian Empire [now in Lithuania]—died May 12, 1935, Warsaw, Poland) was a Polish revolutionary and statesman, the first chief of state (1918–22) of the newly independent Poland established in November 1918.

  6. Hace 5 días · Wykaz imienny generałów i admirałów ludowego Wojska Polskiego pozostających w czynnej służbie w dniu 31 grudnia 1985 roku [1] : 1. gen. bryg. Henryk Andracki (lat 52) – szef Wojsk Łączności MON. 2. gen. dyw. Stanisław Antos (lat 63)– zastępca szefa sztabu Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw – Uczestników Układu ...

  7. Hace 1 día · Joseph Vissarionovich Stalin [f] (born Dzhugashvili; [g] 18 December [ O.S. 6 December] 1878 – 5 March 1953) was a Soviet politician and revolutionary who was the longest-serving leader of the Soviet Union from 1924 until his death in 1953.