Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda
  1. Leopold IV: Hertig av Anhalt-Dessau Hertigdömet Anhalt: 381: 27 september 1864: Edvard VII: Prins av Storbritannien Prins av Sachsen-Coburg och Gotha Prins av Wales Storbritanniens kung 1901–1910 Kejsare av Indien 1901–1910 Storbritannien Sachsen-Coburg-Gotha: Dieu et mon droit: Erhöll orden vid besök i Stockholm. [3] 382: 4 oktober 1864

  2. Sveriges historia är beskrivningen av Sverige i det förflutna, och av det som innan statsbildningen på medeltiden skulle komma att bli Sverige. Det område som i dag utgör södra Sverige var sannolikt bebott i de perioder under senaste istiden när landisen inte täckte hela området.